Dienas lasījums

image image

 

TevIrIzvēle

Jēzus Kristus ir sacījis: "Seko man!" Tas ir visnozīmīgākais aicinājums cilvēka dzīvei un aicinām par to uzzināt vairāk, apmeklējot un svinot draudzes dievkalpojumus svētdienās pulksten 11.00 Ķiršu ielā 1, Cēsīs.

 

 

 

Bībeles studijas

Ja vēlaties vairāk uzzināt par Bībeli kā kristiešu Svētajiem Rakstiem, 

ceturtdienās no 19.00-20.00 esat aicināti apmeklēt Bībeles izpētes nodarbības.

 

  • 1
  • 2

Cēsu baptistu draudze :: ANNO 1909

Sākot ar 1906.gadu, tika organizēts evaņģelizācijas darbs Vidzemē, tā rezultātā izveidojās kopdarba pasākums - Vidzemes misione, kuras darbinieki strādāja arī Cēsīs. Draudze tika organizēta 1909.gadā. Pēc Pirmā Pasaules kara draudzes darbu Cēsīs atbalstīja Rīgas Āgenskalna draudze. Kad notika Latvijas Baptistu draudžu savienības (turpmāk - LBDS) dalīšanās divās savienībās, tad Cēsu draudze pievienojās Otrai Baptistu draudžu savienībai. Tie, kas to nevēlējās, organizēja Cēsu Nācaretes draudzi (1926-31), kas palika LBDS sastāvā. Kopš 1972.gada draudze pulcējas Cēsu Sv. Annas ev. luteriskās draudzes dievnamā. Draudze savas pastāvēšanas sākumposmā uzcelā sev namu ...

Lasīt visu

Dievkalpojumu & pasākumu tiešraides

Nedēļas notikumi

Otrdienas

14:00-17:00 Pastorālas sarunas*

Trešdienas

19:30 Zvanu ansambļa mēģinājumi 

Ceturtdienas

7:00 Vīru brokastis

14:00-17:00 Pastorālas sarunas*

19:00 Bībeles studijas

Piektdienas

18:00 Jauniešu vakari

Svētdienas

11:00 Dievkalpojums

11:00 Svētdienskola bērniem

* Iepriekšpieteikšanās pie draudzes mācītāja, tālrunis 26335811

 

Gadsimta projekts - ceļš tālāk!

Paldies visiem, kuri Latvijā un ārpus Latvijas patur aizlūgšanās draudzes darbu, atbalsta to ar brīvprātīgo darbu un ziedojumiem. Katra ieguldījums ir ļāvis draudzei šodien būt tur, kur esam! Pāri visam esam pateicīgi Dievam, jo Viņa vadība ir redzama draudzes dzīvē! 2012.gada pavasarī tika pabeigta draudzes nama izpirkšana un kopš tā brīža ir pagājis gads. Jautājums, kur tālāk? Kādu vēlamies redzēt un par kādu draudzes darbu vēlamies lūgt nākamajos gados?

Ieskatoties LBDS 2012.gada pārskatā, redzams, ka no 89 draudzēm esam to 8 draudžu starpā, kuras aizvadītajā gadā ir augušas procentuāli visstraujāk. Šobrīd draudzē esam 55 draudzes locekļi. 1.aprīlī plānojam jau noturēt otrās kristības šajā gadā. Ir apbrīnojami redzēt Dieva darbu pie cilvēku dzīvēm! Vienlaicīgi aplūkojot, draudzes locekļu vidējo skaitu cauri draudzes vēsturei, redzams, ka draudzē pārsvarā bijuši vidēji 40-50 draudzes locekļu. Vai drīkstam un varam uzdrīkstēties Dievam lūgt, lai nākamajos 7 gados draudzes skaits dubultojas? Domāju, ka, jā! Pie šī izaicinājuma Dievs darīs savu darbu un mēs esam aicināti darīt savu darbu saskaņā ar Apd 1:8, drosmīgi liecinot par Jēzu Kristu un ar savu dzīvi apstiprinot teiktās liecības.

Marta pirmajā svētdienā aicināju draudzi uzsākt Gadsimta projekta nākamo posmu, kurā esam iecerējuši ne tikai sakārtot un pielāgot draudzes namu draudzes darba nozarēm, bet arī redzēt plaši izvērstu un uz misiju orientētu draudzes darbu. Tas paveicams tikai strādājot kopā, lūdzot kopā, atbalstot kopā! Līdz 2015.gadam ieskaitot, Gadsimta projekta otrā posma īstenošanai nepieciešams piesaistīt 100 000 EUR. Par šiem līdzekļiem tiktu izbūvēta draudzes nama neizbūvētā daļa, izbūvējot telpas bērnu darbam, viesu uzņemšanai, labierīcības, saimniecības telpas. Tāpat iecerēta, ir Misijas mājas iekārtošana karitatīvajam un sociālajam darbam. Nepieciešamos līdzekļus esam plānojuši piesaistīt līdzīgi kā Gadsimta projekta pirmajam posmam, meklējot atbalstītājus daudzās valstīs.

Mūsu draudzes ziņā paliktu draudzes darba nozaru pilnveidošana un draudzes nama un kalpošanas nozaru uzturēšana, un attīstīšana. Tāpēc katrs atbalsts no draudzes locekļu puses tiek un tiks novirzīts šīm vajadzībām. Lai Dievs palīdz mums vienoties šajā darbā arī turpmāk un jau iepriekš pateicos par visu jūsu kopējo darbu, aizlūgšanām, atbalstu, ziedojumiem un sava laika ieguldīšanu.

Draudzes mācītājs,

Oļegs Jermolājevs